Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.03.2015 13:57 - Бърз поглед- законът за образованието и неговите последици
Автор: krivoshapkova Категория: Технологии   
Прочетен: 2398 Коментари: 0 Гласове:
3 Бърз поглед върху проекта на  ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

( и моето лично мнение)

 

    От много старание вместо да изпишем вежди , вадим очи – това , в общи линии, е впечатлението ми от поредицата реформи в сферата на образованието вече 25 години. Не е лош проектът за закон за предучилищното и училищно образование. Има си своите добри страни, но има и много пробойни ( като след тежко сражение на разнородни интереси ). Ето няколко щрихи от общото впечатление.

Да започнем с добрите страни:

„Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско.

(2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.“

 

Най- накрая да се регламентира квалификацията, така че програмите и  преподаващите ги да са получили някакъв вид акредитация:

 

„Чл. 220. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава."

 

И да продължим по камъните, които ще обърнат колата:

„Чл. 10, ал. (3) Когато частните детски градини и частните училища получават държавна субсидия, те може да събират такси само за дейности, извършвани от тях, извън финансираните от държавата.“

Много ми е интересно кои са дейностите, които едно частно училище извършва в повече от училището, което е общинско или държавно? Все пак целта на образованието е да предостави образователна услуга, включваща обучение, надграждане на умения и компетентности , които се финансират чрез  регламентирани допълнителни дейности в ЗИП , СИП и извънкласни форми. 

 

И следващите ги въпроси:

Как си кореспондират  цитираните по- долу  членове от Закона за предучилищно и училищно образование, който още е проект?

„Чл. 118

(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.

Чл. 126. (1) На учениците, завършили обучението си в I клас, се издава удостоверение за завършен I клас.

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.“

Ако на учениците от начална степен до 3 клас не се поставят количествени оценки, но завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка, това значи ли , че децата ще имат ученически книжки, които ще разнасят празни цяла година ? Или до трети клас оценките ще се изписват само с качествен показател?

 

Явно ще има много случаи на хиперактивни  деца  и на  хипер неадекватни мерки, но …. членът си е член , законът- закон.

„Чл. 198 ,ал. (3) Мерките по чл. 197, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище” и „преместване в друго училище” не се налагат на учениците в класовете от началния етап.“

 

За атестирането- ура! Най- накрая! Стига да е обвързано с административни  и финансови мерки както за поощрение, така и за санкциониране.  Макар че много се съмнявам в адекватността на критериите и съответните им показатели за оценяване.

„Чл. 226. (1) Атестирането е процес на оценяване съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, както и със стратегията за развитие на детската градина и на училището.

(2) Атестирането се извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, на всеки 4 години.

(3) В състава на атестационната комисия задължително се включват представители на Обществения съвет, на педагогическия съвет, на финансиращия орган и на синдикалните и работодателските организации.“

Друг въпрос  е подводният камък Обществен съвет.  Задава се ситуация от рода на „ Пази, Боже, сляпо да прогледне“. Ще поживеем ,ще видим.

„Чл. 264. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. В състава на Обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.“

 След като Общественият съвет одобрява редица дейности и планове, дава становища, следи за реализация на дейностите и разходването на средствата   на училището, прави задължителни заседания  и всички фиксирани в чл. 267 от проекта за Закон  дейности, кои ще са му задължителните документи и книги?

И кой може да контролира изпълнението на отговорностите на Обществения съвет , щом той не е даже и юридическо лице , каквито са училищните настоятелства?


За повече сили не ми стигнаха. Ако някой има , нека продължи вместо мен.

 Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: krivoshapkova
Категория: Технологии
Прочетен: 337313
Постинги: 115
Коментари: 458
Гласове: 8167